...  váš ACTHERM, vaše TEPLO CHOMUTOVA ...

Distribuce tepla a teplé užitkové vody v domácnoctech - Chomutov

Pronajatý podnik byl zařazen v rámci organizační struktury odštěpného závodu Chomutov jako samostatný úsek Teplo CV se sídlem v ulici Jakoubka se Stříbra 112,113, kde sídlí vedoucí úseku a technicko-obchodní oddělení. Provozní oddělení a dispečink je umístěn v areálu v ulici Moravská.
Hlavní činností úseku Teplo CV je distribuce nakoupené tepelné energie, t.j. tepla pro topení a pro ohřev teplé užitkové vody, správa a údržba 74 výměníkových stanic (VS), cca 20 km sekundárních topných kanálů (STK) a cca 3 km kolektorů
.

Cena tepla

Cena tepla je stanovována jako cena předběžná, po ukončení období musí být podle cenového rozhodnutí ERU přepočítána podle skutečných nákladů a skutečně odebraného množství. 

 

Legislativa

energetický zákon č. 458/2000Sb.           

Kontakt

Sekteratiát 474 651 053         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                  

Dispečink 24h - dispečer 474 629 326; 603 853 865